Služby

Elektroinštalačné práce

Dodávka kompletnej elektroinštalácie pri realizáciách nových stavieb, rekonštrukciách rodinných domov, bytov, administratívnych budov, priemyselných komplexov, polyfunkčných objektov a podobne.

 • svetelné obvody a zásuvkové obvodyElektroinštalačné práce
 • zhotovenie prípojky
 • rozvody televízneho signálu a kamerových systémov
 • montáž koncových zariadení
 • zásuvky a spínače
 • obhliadka
 • odborné poradenstvo, vypracovanie návrhu
 • projektová dokumentácia a revízna správa
 • dodávka a montáž

 

Bleskozvod – ochrana pred bleskom

Kto si váži svoju bezpečnosť, zdravie a chce si ochrániť svoj majetok – ten si zvolí bleskozvod.

Komplexné služby v oblasti ochrany pred atmosferickým prepätím. Vyhotovenie bleskozvodov budov a objektov, ktoré je potrebné chrániť pred účinkami bleskov. Montáž bleskozvodov umiestnených na chránených objektoch. Údržba a opravy všetkých typov bleskozvodov. Vykonávanie revízií a odborných skúšok.bleskozvod

 • zhodnotenie stavu a návrhy ochranných sústav
 • vypracovanie projektovej dokumentácie bleskozvodu a uzemnenia
 • inštalácia
 • revízia
 • rekonštrukcia, údržba
 • odstraňovanie závad aktívnych a pasívnych bleskozvodov

 

 


Silnoprúdová elektrotechnika

silnoprudoverozvody2

 

 • silnoprúdové motorické rozvody
 • opravy elektrických strojov a zariadení
 • opravy elektropneumatických strojov a zariadení

 

 

Úspory elektrickej energie pri osvetľovaní

Správnym návrhom osvetlenia dosiahneme až 90% úspory elektrickej energie.

MODERNÉ TYPY OSVETLENIA:

Senzorové osvetlenieÚspora energie

 • úspora elektrickej energie
 • bezpečnosť
 • komfort
 • pohodlie
 • návratnosť investície

LED osvetlenie

 • svetelný zdroj budúcnosti
 • úspora nákladov na elektrickú energiu s návratnosťou investície do 1 roka

Šetriť elektrickou energiou a prevádzkovými nákladmi na osvetlenie môžeme najmä:Úspora energie

 • použitím svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom a dlhou životnosťou,
 • výberom svietidiel s vysokou účinnosťou,
 • návrhom osvetľovacích sústav s čo najvyššou účinnosťou,
 • riadením a reguláciou osvetľovacích sústav,
 • racionálnou prevádzkou osvetľovacích sústav.

Moderné bývanie si žiada moderný dizajn.


Elektrické vykurovanie

elvykurovanie1

Elektrické vykurovanie patrí nesporne k “lákavým” systémom vykurovania. Je čisté, bezpečné, výkonné s regulovateľnou prevádzkou, nenáročné na obsluhu, väčšinou nehlučné a estetické.

 • elektrické konvektory
 • elektrické infražiariče
 • elektrické podlahové kúrenie
 • elektrické akumulačné vykurovanie

Odborné poradenstvo, návrh a realizácia Vášho elektrického vykurovania.

 

Inteligentné elektroinštalácie – dodávateľsky

Pri novostavbách rodinných domov, polyfunkčných objektoch si už aj na Slovensku postupne získavajú svoje miesto inteligentné elektroinštalácie.

Vďaka nim sa zvyšuje komfort, bezpečnosť ľudí a tiež náklady na elektrickú energiu.

Pri inteligentných inštaláciách sa využíva zbernicové pripojenie všetkých komponentov. Hrubé elektroinštalačné káble sú nahradené tenkými dátovými rozvodmi. Takýmto riešením môžete ovládať ktorýkoľvek spotrebič z každého miesta a je len otázkou naprogramovania, či budete ovládať zásuvky, svetlo, klimatizáciu, žalúzie alebo sa rozhodnete pre zalievanie trávnika.

Ponúkneme a navrhneme Vám riešenie inteligentnej elektroinštalácie spojenú s jej dodávkou a montážou.

 

Revízna a projekčná činnosť

revizia1

 

 • vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov
 • revízie strojov a zariadení
 • revízie elektrického ručného náradia
 • zhotovujeme elektroinštalačné projekty
 • projekty bleskozvodov

Projektová dokumentácia je zabezpečená v spolupráci s partnerskými projektantmi.