Referencie

Elektrické inštalácie a revízie - ReferencieHotel Slovan, Lučenec – kompletné vnútorné inštalácie a oprava bleskozvodu

Penam Slovakia a.s. Nitra, pobočka Lučenec – odborné prehliadky a skúšky ako i odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok

Žiaromat a.s., Kalinovo – odborné prehliadky a skúšky ako i odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok

Servis Renault, Lučenec – Kompletná montáž vnútornej inštalácie a bleskozvodu

SLM (slovenská legálna metrológia), Bratislava – oprava inštalácie a montáž bleskozvodu

SF-Soepenberg s.r.o., Trnava, pobočka Zvolenská Slatina – montáž elektrických zariadení a odborné prehliadky a skúšky