O firme

Elektrické inštalácie a revízie - O firmeSme elektromontážna firma zaoberajúca sa :

  • elektroinštalačnými prácami 
  • montážou, opravou a údržbou elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov na objektoch skupiny A 
  • elektro inštalačnými prácami v domoch, bytoch a priemyselných objektoch 
  • realizujeme výrobu (kompletovanie) rozvádzačov a bytových rozvodníc 
  • odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov
  • montáž nových ako i oprava kompenzačných rozvádzačov
  • realizácia elektrických prípojok pre objekty

Dodavateľsky zabezpečujeme:

  • projektové dokumentácie elektrických zariadení 
  • systémy riadenia kWh a merania spotreby energií